Jul. 27, 2016

Điện toán neuromorphic (mô phỏng não người) là gì và lợi ích của nó ra sao?