HK20172 - ET4540 - Mã lớp 102182

  DANH SÁCH ĐIỂM DANH SINH VIÊN HK 20172                      
  Mã môn ET4540 Lớp TC-505            
  Mã lớp 102182 Thời gian Tiết 1-4 Sáng Thứ 4  
                           
STT Họ và tên Lớp Mã số sinh viên                    
1 Chu Việt Anh KT ĐT-TT 10 K58 20130027                    
2 Đỗ Thị Lan Anh Điện tử 04 K59 20140062                    
3 Phó Thị Hà Anh Điện tử 06 K59 20140217                    
4 Trần Thị Chúc KT ĐT-TT 10 K58 20130436                    
5 Vũ Sỹ Công Điện tử 01 K59 20140527                    
6 Đào Thị Đan Điện tử 10 K59 20140908                    
7 Nguyễn Tuấn Đạt Điện tử 10 K59 20140988                    
8 Trần Quốc Đạt KT ĐT-TT 10 K58 20130879                    
9 Ngô Quang Điện Điện tử 09 K59 20141032                    
10 Nguyễn Mỹ Diệp Điện tử 09 K59 20140662                    
11 Lê Văn Đỉnh Điện tử 01 K59 20141039                    
12 Nguyễn Xuân Đỉnh Điện tử 01 K59 20141041                    
13 Lê Quang Đức Điện tử 03 K59 20141129                    
14 Nguyễn Hữu Đức Điện tử 09 K59 20141152                    
15 Vũ Anh Đức Điện tử 04 K59 20141199                    
16 Ngọc Bình Dương Điện tử-TT 06-K56 20111311                    
17 Nguyễn Thị Ngọc Hải Điện tử 06 K59 20141385                    
18 Trương Thanh Hiền Điện tử 05 K59 20141612                    
19 Nguyễn Đức Hiếu Điện tử 07 K59 20141522                    
20 Nguyễn Trung Hiếu Điện tử 01 K59 20141537                    
21 Lê Doãn Hoà Điện tử 04 K59 20141711                    
22 Phan Đình Hoà Điện tử 06 K59 20141713                    
23 Nguyễn Viết Hoạt Điện tử 10 K59 20141832                    
24 Phạm Huy Hùng Điện tử 01 K59 20142109                    
25 Nguyễn Trọng Huy Điện tử 08 K59 20141986                    
26 Dương Quốc Khánh Điện tử 07 K59 20142280                    
27 Bùi Đăng Khoa KT ĐT-TT 06 K57 20121923                    
28 Nguyễn Đoàn Khôi Điện tử 05 K59 20142363                    
29 Trần Lê Lân Điện tử 01 K59 20142506                    
30 Phan Thị Ngọc Linh Điện tử 10 K59 20142604                    
31 Ngô Việt Long Điện tử 02 K59 20142664                    
32 Vũ Hải Long KT ĐT-TT 08 K58 20132417                    
33 Lê Văn Lực KT ĐT-TT 08 K58 20132470                    
34 Hoàng Hữu Mạnh KT ĐT-TT 10 K58 20132512                    
35 Đỗ Văn Minh KT ĐT-TT 10 K58 20132576                    
36 Dương Đức Nam Điện tử 08 K59 20143003                    
37 Nguyễn Bảo Ngọc Điện tử 02 K59 20143211                    
38 Đinh Ngọc Quý Điện tử 08 K59 20143705                    
39 Lê Minh Quyết Điện tử 02 K59 20143683                    
40 Nguyễn Trọng Quỳnh Điện tử 09 K59 20143746                    
41 Ngô Bá Sơn Điện tử 03 K59 20143813                    
42 Nguyễn Văn Tân Điện tử 02 K59 20143962                    
43 Nguyễn Phương Thảo Điện tử 06 K59 20144130                    
44 Lê Văn Thịnh Điện tử 02 K59 20144283                    
45 Phan Thị Minh Thư Điện tử 10 K59 20144425                    
46 Phạm Quang Trung Điện tử 10 K59 20144749                    
47 Nguyễn Văn Tý Điện tử 05 K59 20145180                    
48 Lô Thị Vân Điện tử 10 K59 20145204                    
49 Trần Thị Vân Điện tử 03 K59 20145213                    
50 Nguyễn Đức Việt Điện tử 08 K59 20145235                    

HK20172 - ET2010 - Mã lớp 102713

  DANH SÁCH ĐIỂM DANH SINH VIÊN HK 20172                      
  Mã môn ET2010 Lớp TC-304            
  Mã lớp 102713 Thời gian Tiết 10-12 Chiều Thứ 4
                           
STT Họ và tên Lớp Mã số sinh viên                    
1 Tăng Ngọc Anh CN- Ô tô K59 20146037                    
2 Trần Việt Anh Cơ khí động lực 3 K60 20150189                    
3 Nguyễn Văn Ba Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20160299                    
4 Kiều Văn Cảnh Cơ khí động lực 1 K60 20150316                    
5 Vũ Đức Cảnh CN- Ô tô 1 K61 20165800                    
6 Lê Văn Chí Cơ khí động lực 4 K59 20140453                    
7 Nguyễn Văn Chinh Kỹ thuật hạt nhân-K61 20160417                    
8 Nông Văn Chinh Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20160418                    
9 Nguyễn Nam Chung Cơ khí động lực 1 K60 20150406                    
10 Đỗ Tiến Công Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20160476                    
11 Trần Văn Công Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20160505                    
12 Thân Quang Cương Kỹ thuật Hàng không K61 20160523                    
13 Mai Mạnh Cường Cơ khí động lực 4 K59 20140580                    
14 Nguyễn Văn Cường Kỹ thuật Hàng không K61 20160569                    
15 Đàm Văn Đạt Vật lý kỹ thuật 02-K61 20160907                    
16 Nguyễn Anh Đức Cơ khí động lực 3 K60 20151030                    
17 Nguyễn Mạnh Dũng Tàu thủy K61 20160679                    
18 Đinh Quang Dương Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20160816                    
19 Lưu Văn Dương Cơ khí động lực 3 K60 20150752                    
20 Nguyễn Quí Dương CN- Ô tô 2 K61 20165920                    
21 Nguyễn Du Duy CN- Ô tô 2 K61 20165904                    
22 Nguyễn Trọng Hải CN- Ô tô 1 K61 20166052                    
23 Tô Xuân Hào Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20161270                    
24 Lê Kỳ Hậu Vật lý kỹ thuật 02-K61 20161401                    
25 Phạm Văn Hiệp CN- Ô tô 2 K60 20155605                    
26 Trần Văn Hiệp Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20167952                    
27 Dương Văn Hiếu Vật lý kỹ thuật 02-K61 20161499                    
28 Hoàng Minh Hiếu Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20161508                    
29 Nguyễn Hữu Hiếu Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20161536                    
30 Nguyễn Minh Hiếu CN- Ô tô 1 K61 20166104                    
31 Nguyễn Ngọc Hiếu Cơ khí động lực 2 K60 20151347                    
32 Nguyễn Văn Hiếu CN- Ô tô 1 K61 20166111                    
33 Nguyễn Tiến Hoàng Cơ khí động lực 3 K60 20151542                    
34 Trịnh Đình Hoàng Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20161723                    
35 Vũ Văn Học Kỹ thuật hạt nhân-K61 20161748                    
36 Đinh Văn Hội Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20161762                    
37 Tạ Đức Hồng Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20161759                    
38 Đoàn Văn Huân Kỹ thuật hạt nhân-K61 20161767                    
39 Lưu Văn Hùng Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20161945                    
40 Phạm Ngọc Hưng Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20162038                    
41 Lê Văn Khá Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20162123                    
42 Phạm Văn Khánh Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20167953                    
43 Trần Lê Hồng Khánh Kỹ thuật Hàng không K61 20162158                    
44 Hồ Đăng Khoa Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162193                    
45 Nguyễn Tiến Khương Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162215                    
46 Hoàng Trung Kiên CN- Ô tô 1 K61 20166313                    
47 Nguyễn Quang Linh Tàu thủy K61 20162438                    
48 Nguyễn Đức Long Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162526                    
49 Nguyễn Xuân Lừng Kỹ thuật Hàng không K61 20162562                    
50 Hoàng Xuân Lương Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162588                    
51 Nguyễn Chí Luyện Kỹ thuật hạt nhân-K61 20162582                    
52 Đào Duy Mạnh Vật lý kỹ thuật 01-K61 20162638                    
53 Nguyễn Duy Mạnh Cơ khí động lực 1 K60 20152401                    
54 Lưu Văn Minh Cơ khí động lực 1 K60 20152446                    
55 Phạm Đức Minh Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162748                    
56 Đoàn Trung Nghĩa Tàu thủy K61 20162902                    
57 Hoàng Săm Pa Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20163114                    
58 Nguyễn Đình Phú Cơ khí động lực 4 K59 20143447                    
59 Nguyễn Văn Phúc Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20163194                    
60 Nguyễn Hữu Phượng CN- Ô tô 2 K61 20166597                    
61 Lưu Văn Quân Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20163359                    
62 Trần Minh Quang Kỹ thuật Hàng không K61 20163328                    
63 Phạm  Quyết Cơ khí động lực 1 K60 20153078                    
64 Bạch Thái Sơn Vật lý kỹ thuật 02-K61 20163492                    
65 Trần Ngọc Sơn CN- Ô tô 1 K61 20166693                    
66 Đặng Hồng Thái Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20163674                    
67 Đào Duy Thái Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20163673                    
68 Nguyễn Văn Thắng Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20163855                    
69 Ngô Duy Thành Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20163713                    
70 Nguyễn Đức Thọ Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20163909                    
71 Nguyễn Khắc Thông Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20163915                    
72 Nguyễn Văn Thông Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20167954                    
73 Nguyễn Văn Thuận Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20163961                    
74 Nguyễn Hà Tiến Kỹ thuật Hàng không K61 20164067                    
75 Nguyễn Văn Tiến Vật lý kỹ thuật 01-K61 20164076                    
76 Phạm Hữu Tiến Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20164085                    
77 Lê Đức Toản Cơ khí động lực 2 K60 20153850                    
78 Đỗ Xuân Trung CN- Ô tô 1 K61 20166871                    
79 Hoàng Thành Trung CN- Ô tô 2 K61 20166875                    
80 Nguyễn Anh Tuấn Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20164366                    
81 Nguyễn Ngọc Tuấn Nhiệt-Lạnh 2 K59 20144912                    
82 Phạm Anh Tuấn Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20164402                    
83 Trần Đình Tuấn Cơ khí động lực 3 K60 20154146                    
84 Ngô Thanh Tùng Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20164524                    
85 Nguyễn Hữu Tùng Vật lý kỹ thuật 01-K61 20164531                    
86 Nguyễn Khắc Tùng Cơ khí động lực 4 K59 20145108                    
87 Nguyễn Văn Tùng Cơ khí động lực 1 K59 20145124                    
88 Phạm Thanh Tùng Kỹ thuật nhiệt 02-K61 20164561                    
89 Nguyễn Đức Việt CN- Ô tô 2 K60 20156860                    
90 Trần Quốc Vương Cơ khí động lực 1 K61 20164728                    

HK20172 - ET2010 - Mã lớp 102711

  DANH SÁCH ĐIỂM DANH SINH VIÊN HK 201721                      
  Mã môn ET2010 Lớp TC-410            
  Mã lớp 102711 Thời gian Tiết 10-12 Chiều Thứ 5
                           
STT Họ và tên Lớp Mã số sinh viên                    
1 Nguyễn Tiến Anh Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20160175                    
2 Trịnh Văn Cảnh Kỹ thuật hạt nhân-K60 20150319                    
3 Ngô Văn Chính Vật lý kỹ thuật 03-K60 20150384                    
4 Phạm Công Chính Vật lý kỹ thuật 01-K61 20160466                    
5 Dương Văn Chung KT cơ khí ĐL 02 K58 20130425                    
6 Lê Văn Công Cơ khí động lực 1 K60 20150435                    
7 Nguyễn Mạnh Cường Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20160560                    
8 Nguyễn Văn Cường Vật lý kỹ thuật 01-K61 20160568                    
9 Trần Quốc Cường CN- Ô tô 1 K60 20155223                    
10 Nguyễn Thành Đăng Cơ khí động lực 3 K60 20150913                    
11 Nguyễn Thành Đạt CN- Ô tô 1 K61 20165958                    
12 Nguyễn Văn Đạt Vật lý kỹ thuật 01-K61 20160951                    
13 Hoàng Trung Du Kỹ thuật nhiệt 02-K60 20150574                    
14 Phạm Văn Dự Cơ khí động lực 2 K60 20150783                    
15 Lê Minh Đức Cơ khí động lực 3 K60 20151014                    
16 Lê Minh Đức Cơ khí động lực 2 K60 20151015                    
17 Trương Mậu Đức Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20161156                    
18 Vũ Ngọc Đức Cơ khí động lực 2 K60 20151080                    
19 Quách Mạnh Dũng Tàu thủy K60 20150711                    
20 Trần Tuấn Dũng CN- Ô tô 2 K61 20165890                    
21 Trần Bá Dương Cơ khí động lực 2 K60 20150773                    
22 Nguyễn Thiên Duy CN- Ô tô 1 K61 20165906                    
23 Nguyễn Thị Hiền Vật lý kỹ thuật 01-K60 20151389                    
24 Lê Văn Hiện Tàu thủy K60 20151414                    
25 Nguyễn Duy Hiếu Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20161533                    
26 Trần Trung Hiếu CN- Ô tô 1 K61 20166117                    
27 Vũ Văn Hòa Cơ khí động lực 2 K60 20151606                    
28 Lê Xuân Hoạt CN- Ô tô 2 K61 20166167                    
29 Nguyễn Quang Huân KT cơ khí ĐL 02 K57 20120432                    
30 Nguyễn Duy Hùng CN- Ô tô 2 K61 20166223                    
31 Nguyễn Kỳ Hùng CN- Ô tô 2 K61 20166225                    
32 Nguyễn Tuấn Hùng Cơ khí động lực 2 K60 20151805                    
33 Vũ Quyết Hùng Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20161995                    
34 Vũ Thanh Hùng Cơ khí động lực 1 K60 20151832                    
35 Nguyễn Công Hưng Cơ khí động lực 1 K60 20151859                    
36 Cung Đức Huy Kỹ thuật nhiệt 03-K60 20151649                    
37 Đinh Sỹ Huỳnh Cơ khí động lực 3 K60 20151761                    
38 Phạm Văn Kha Hạt nhân K59 20142251                    
39 Nguyễn Vũ Khang Kỹ thuật hạt nhân-K60 20151954                    
40 Trần Văn Khang Cơ khí động lực 3 K60 20151956                    
41 Nguyễn Trung Kiên Vật lý kỹ thuật 02-K61 20164879                    
42 Nguyễn Văn Kiệt Cơ khí động lực 2 K60 20152090                    
43 Nguyễn Ngọc Lâm Cơ khí động lực 3 K59 20142482                    
44 Nguyễn Văn Lịch Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162574                    
45 Hoàng Ngọc Linh Vật lý kỹ thuật 01-K61 20162396                    
46 Bùi Văn Long Vật lý kỹ thuật 01-K61 20162509                    
47 Trần Đức Lực CN- Ô tô 1 K61 20166412                    
48 Phạm Duy Lương Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162595                    
49 Trịnh Công Lý Cơ khí động lực 1 K60 20152366                    
50 Lê Đình Miền CN- Ô tô 2 K60 20156046                    
51 Hoàng Văn Minh Cơ khí động lực 1 K60 20152437                    
52 Nguyễn Tuấn Minh Vật lý kỹ thuật 02-K61 20162745                    
53 Đỗ Hải Nam Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162796                    
54 Phạm Nhân Nghĩa CN- Ô tô 1 K61 20166514                    
55 Trần Văn Nghĩa Vật lý kỹ thuật 2 K59 20143185                    
56 Bùi Thị Mỹ Ngọc Kỹ thuật hạt nhân-K61 20162933                    
57 Trương Tuấn Ngọc Kỹ thuật nhiệt 03-K61 20162973                    
58 Nguyễn Văn Nguyên CN- Ô tô 1 K61 20166535                    
59 Vũ Thị Nhàn Kỹ thuật hạt nhân-K61 20163014                    
60 Lê Quốc Nhật Kỹ thuật nhiệt 01-K61 20163038                    
61 Trần Đăng Ninh Vật lý kỹ thuật 02-K61 20163095                    
62 Lê Hồng Phúc Vật lý kỹ thuật 02-K61 20163185                    
63 Nguyễn Văn Phúc Kỹ thuật hạt nhân-K60 20152868                    
64 Ngô Quang Quân Kỹ thuật nhiệt 02-K60 20153021                    
65 Nguyễn Minh Quang Kỹ thuật Hàng không K61 20163309                    
66 Đinh Văn Quý CN- Ô tô 2 K61 20166636                    
67 Phạm Văn Tài Cơ khí động lực 2 K60 20153272                    
68 Trần Hữu Thắng CN- Ô tô 2 K61 20166776                    
69 Vũ Hữu Thắng Cơ khí động lực 1 K60 20153556                    
70 Trương Văn Thế Cơ khí động lực 2 K60 20153564                    
71 Ngô Văn Thiện Kỹ thuật hạt nhân-K61 20163890                    
72 Nguyễn Văn Thương Kỹ thuật nhiệt 03-K60 20153731                    
73 Lê Đức Thuyên Vật lý kỹ thuật 01-K61 20163967                    
74 Đào Minh Tiến Cơ khí động lực 1 K60 20153756                    
75 Nguyễn Minh Tiến Cơ khí động lực 1 K60 20153775                    
76 Đặng Đức Tin Cơ khí động lực 2 K60 20153802                    
77 Phạm Đức Toàn Vật lý kỹ thuật 01-K61 20164121                    
78 Phạm Đức Toàn CN- Ô tô 1 K61 20166846                    
79 Lê Văn Tới Tàu thủy K60 20153859                    
80 Nguyễn Phúc Trọng Cơ khí động lực 1 K60 20153943                    
81 Nguyễn Ngọc Tú Cơ khí động lực 1 K61 20164475                    
82 Nguyễn Văn Tuấn Cơ khí động lực 2 K60 20154121                    
83 Nguyễn Phúc Tùng Cơ khí động lực 2 K60 20154258                    
84 Nguyễn Thanh Tùng Kỹ thuật Hàng không K61 20164536                    
85 Phạm Xuân Việt Vật lý kỹ thuật 02-K61 20164674                    
86 Nguyễn Quang Vinh Cơ khí động lực 1 K61 20164690                    
87 Phạm Văn Võ CN- Ô tô 2 K61 20167022                    
88 Ngô Quang Vũ Vật lý kỹ thuật 01-K61 20164711